Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Caroline Penris kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van Caroline Penris, en/of omdat jij deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt.

Caroline Penris kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres

WAAROM Caroline Penris GEGEVENS NODIG HEEFT
Caroline Penris verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Caroline Penris je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit fotografische en/of grafische dienstverlening.

HOE LANG Caroline Penris GEGEVENS BEWAART
Caroline Penris bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Caroline Penris verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Caroline Penris worden algemene bezoekgegevens bijgehouden en gegevens die jou browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Caroline Penris gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar carolinepenris@gmail.com.nlCaroline Penris zal zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Caroline Penris neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Caroline Penris maakt [vanaf juli] gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Caroline Penris  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met  op via carolinepenris@gmail.com. Www.carolinepenris.nl is een website van Caroline Penris. Ingeschreven bij KvK onder de naam Caroline Penris en is als volgt te bereiken:

Molenstraat 34
9967 SM Eenrum
06 37 27 88 50
carolinepenris@gmail.com

KvK 61634581